21. - 25. August 2018

International Championships

Field Target Weltmeisterschaft, Polen
23. August - 1. September 2018

National Championships

German Championships, Munich
31. August - 10. September 2018

International Championships

ISSF Weltmeisterschaft Changwon, Korea
14. - 16. September 2018

National Championships

German Championships Summer Biathlon, Bayerisch Eisenstein
4. - 7. October 2018

National Championships

German Championships Bench Rest, Hannover
26. - 28. October 2018

National Championships

German Championships Bench Rest, Dortmund
3. - 5. November 2018

National Championships

Belgian Open Air, Zuidelaan
21. - 24. February 2019

Fair

Hohe Jagd & Fischerei Salzburg, Austria
8. - 11. March 2019

Fair

IWA & Outdoor Classics Nuremberg, Germany